HOME / Regions of operation / Central sterilization rooms

Centralne sterylizatornie

Oferta naszej firmy skierowana jest również do centralnych sterylizatorni. Konieczne jest, aby woda, która jest uzdatniana na potrzeby szpitali spełniała wyższe rygory jakościowe niż zwykła woda, która jest dostarczana przez przedsiębiorstwa wodociągowe. Stacja uzdatniania wody ma na celu zabezpieczyć optymalne parametry czystości zarówno na poziomach fizyko-chemicznym oraz mikrobiologicznym.