HOME / Obszary działania / Wytwornice pary

Wytwornice pary

Powstawanie pary wodnej poprzez zmianę stanu skupienia medium z cieczy w parę wymaga zastosowania możliwie najwyższej jakości wody. Idealnym rozwiązaniem byłoby stosowanie czystej pod względem chemicznym H2O. Naturalnie występująca woda zawiera jednak dużo związków rozpuszczonych, których obecność objawia się poprzez tworzenie osadów mineralnych. Zjawisko to jest szczególnie widoczne podczas podgrzewania wody.

Wytwornice pary zasilane powinny być wodą miękką (czyli taką pozbawioną jonów wapnia i magnezu, których jest najwięcej i które tworzą łatwo wytrącalne sole węglanowe) lub demineralizowaną (pozbawioną większości substancji rozpuszczonych, które tworzą osady). Zapewnia to długą, bezobsługową pracę urządzeń nie dopuszczając do wytwarzania się kamienia kotłowego i innych osadów.

W ofercie Envicon znajdują się systemy zapobiegające powstawaniu kamienia (zmiękczacze) oraz redukujące do minimum ilość substancji rozpuszczonych (odwrócona osmoza, wymienniki jonitowe).