Oczyszczanie ścieków

Proces oczyszczania wody

Wykonywane przez naszą firmę instalacje oczyszczania ścieków są poprzedzone dogłębną analizą zagadnienia. Dysponując wiedzą na temat specyfiki układu, proponujemy dedykowane rozwiązania.
 
Najczęściej występujące źródła zanieczyszczeń:
 
  • zużyte kąpiele procesowe,
  • zanieczyszczone kąpiele płuczące,
  • płuczki przepływowe i kaskadowe,
  • eluaty z demineralizatorów jonitowych.
 
 
Wykorzystywane w procesie oczyszczania wody operacje jednostkowe:
 
Flotacja
 
Część strumienia wody podczyszczonej zostaje napowietrzona i wciśnięta do strumienia ścieków surowych. Podczas flotacji pęcherzyki rozprężają się wynosząc na powierzchnię zanieczyszczenia i tworząc na powierzchni kożuch flotatu.
 
Dekantacja
 
Jest to sposób na oczyszczanie ścieków, który wykorzystuje naturalne osadzanie się ciała stałego w roztworze cieczy. W procesie dekantacji czysta woda, która jest ponad osadem, zostaje przelana do naczynia z inną cieczą.
 
Strącanie
 
Ustawienie wartości pH realizowane poprzez dodanie środków sedymentujących powoduje wytrącenie rozpuszczonych w wodzie zanieczyszczeń takich jak lekkie węglowodory, metale ciężkie, substancje podwyższające wartości ChZT i AOX do postaci zawiesiny, co nazywane jest fachowo strącaniem.
 
Flokulacja (kłaczkowanie)
 
Procesem oczyszczania wody, który stosowany jest w instalacjach oczyszczania ścieków, jest flokulacja. Niewielkie kłaczki związków organicznych tworzą wówczas specjalną powłokę. Dodanie polimeru powoduje rozrost kłaczków poprzez ich łączenie się ze sobą, aż do wielkości ok. 10 mm.
 
Sedymentacja
 
To procedura uzdatniania cieczy lub innej mieszaniny o dużej gęstości, do której uzyskania wykorzystuje się naturalny proces osiadania zanieczyszczeń w płynach. W naturze sedymentacja występuje w trakcie tworzenia się skał osadowych.
 
Filtracja (sączenie)
 
Do jej wykorzystywania stosuje się w instalacjach specjalne narzędzia, określane filtrami. Zatrzymują one metodą mechaniczną ciała stałe, które mają zostać odseparowane od cieczy za pomocą filtracji

 

Nasi Klienci to m.in.:

MDD

TworMET

EcoLine

 

24 września 2018

Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Nowoczesne rozwiązania z zakresu inżynierii środowiska: uzdatnianie i kondycjonowanie wody, rozbudowana automatyka i integracja z systemami zdalnego odczytu (BMS).

Envicon Polska

92-703 Łódź

ul. Brzezińska 252

 

www.enviconpolska.com

biuro@enviconpolska.com

+48 42 296 67 00

 

Dane kontaktowe